toppbilder.001.jpeg
brand-good-logo-web-black@2x.png
brand-good-logo-web-white@2x.png
brand-good-company-black.png

Vi lager løsninger som realiserer potensialet i ombruksøkonomien.

Vi utvikler neste generasjons ombruksløsninger. Det siste året har vi lansert et unikt ombrukssystem og et selskap som leverer kontorinnredning med ombruk inkludert.  Samtidig har vi utviklet en ny ombruksløsning for sportsutstyr og et selskap som bygger hytter i pakt med naturen.

Kompetansemiljøet i GOOD består av erfarne folk som har analysert og utforsket problemene ved den etablerte forbruksmodellen siden januar 2018. De siste årene har vi jobbet intenst med å utvikle nye løsninger og har opparbeidet oss inngående kjennskap til hvordan man best kan realisere mulighetene i ombruksøkonomien. Her kan du se noen av løsningene vi jobber med nå. 

 

I Norge kjøper vi sportsutstyr for over 21 milliarder kroner i året. Det enorme forbruket har store konsekvenser for miljøet, men fører også til et utstyrspress som gjør at mange ikke har råd til å delta i idretten. Resultatet er et mindre inkluderende samfunn og et lavere aktivitetsnivå som går på folkehelsa løs.
 

For å snu den negative utviklingen har vi utviklet Good Sports, en helt ny tjeneste som gjør det enkelt å ombruke sportsutstyr for barn.

 

I samarbeid med idrettslag tilbyr vi et abonnement på alt barna trenger av sportsutstyr, slik at det blir enklere, rimeligere og mer bærekraftig å trene, samtidig som vi skaper nye inntekter til idrettslagene.

 

Våren 2022 skal vi gjennomføre en pilot i samarbeid med utvalgte idrettslag i Oslo. Deretter er planen å rulle ut ombruksløsningen i partnerskap med idrettslag over hele landet.

Vil du vite mer om Good Sports?
Ta kontakt på e-post eller sjekk ut Good Sports her.

Goodsports_edited_edited.jpg
 
Pakt_nettside_edited.jpg

Hvert år sprenger vi bort 7 millioner kvadratmeter urørt natur for å få plass til nye hytter i Norge. I fremtiden må vi ta bedre vare på naturen vår. Derfor har vi utviklet Pakt, et nytt selskap som utvikler neste generasjons hytteløsninger tuftet på bærekraft, kvalitet og sømløse kundeopplevelser. 

Fremfor å rydde vekk og ødelegge naturen, bygger vi hytter skånsomt, på påler innimellom trærne. Slik unngår vi å lage sår i naturlandskapet, samtidig som hyttene får en unik nærhet til urørt natur. 

Hyttene bygges av restmaterialer fra treindustrien, som ellers hadde blitt brent. Dermed reduserer vi ikke bare sløsing av verdifulle materialer, men lagrer CO2 som ellers hadde blitt sluppet ut i atmosfæren. Dermed kan vi levere kostnadseffektive og klimapositive ombrukshytter. 

 

Vil du vite mer om Pakt?
Er du interessert i å kjøpe en Pakt-hytte, eier du tomter som er en god match med vårt naturvennlige konsept eller ønsker du å investere i selskapet vårt? Ta kontakt på e-post eller sjekk ut Pakt her.

 

Hvert år kaster nordmenn over 140.000 tonn kontormøbler til en bruktverdi på flere hundre millioner kroner.  Slik kan det ikke fortsette og derfor har vi startet Good Furniture – et selskap som leverer helhetlige interiørløsninger med ombruk inkludert.
 

Det første produktet vi har lansert heter Good Work, og er en helhetlig tjeneste som hjelper virksomheter å håndtere innredningen på kontoret fra A–Å. 

 

Good Work skreddersyr interiørløsninger for unike behov, velger bærekraftige møbler og installerer dem med et ombrukssystem som gjør det enkelt å ta vare på, ombruke og bytte inn møbler etter hvert som behovene på arbeidsplassen endrer seg.

Vil du vite mer om Good Work? 
Ta kontakt på e-post eller sjekk ut Good Work her.

int_df.jpg
 
Bilder1.004.jpeg

Ombrukssystem for kontorinnredning

Lønnsomme ombruksverdikjeder for kontormøbler krever kontroll over produktene gjennom hele livsløpet – også når de brukes av kundene. Det er viktig for å kunne predikere vedlikeholds- og reparasjonsbehov, gjøre innbytte- og ombruksprosesser sømløse og effektive og dokumentere ombruksverdien til produkter over tid. 

For å optimalisere ressursutnyttelse og levetid har vi utviklet et inventar- og ombrukssystem som tar i bruk produktinformasjon og metodikk for ombruksskåring for å gi kundene en detaljert inventaroversikt med tilhørende ombruksverktøy, slik at de kan utnytte møbelparken sin mer effektivt.

Systemet gjør det enkelt å drive vedlikehold, ombruk og innbytte av kontormøbler og lar brukerne hente ut detaljerte miljøregnskap til virksomhetens bærekraftsrapportering.

Systemet rulles ut i samarbeid med First Mover Group, som håndterer prosesser knyttet til møbelregistrering, innbytte og bærekraftig avhending. Utviklingen er blant annet finansiert av Forskningsrådet og gjennomført i samarbeid med Norsk Institutt for Bærekraftsforskning, Norsk Gjenvinning, Norsk Regnesentral, 3D Analyse og Oslo kommune.

Vil du vite mer om ombrukssystemet?
Ta kontakt med oss på e-post: hello@gogood.no

 

I 2020 forbrukte verden for første gang over 100 milliarder tonn råmaterialer – omtrent dobbelt så mye som naturen er i stand til å gjenskape. Fortsetter utviklingen vil materialforbruket dobles innen 2060. Likevel bruker vi ikke materialene om igjen. Faktisk ble kun 9 prosent av materialene ombrukt i 2019. 
 

Ny teknologi muliggjør bedre utnyttelse av de materialene vi allerede har hentet ut av naturen, men foreløpig er det langt mellom produkter som er laget av ombruksmaterialer. 

For å skyte fart i utviklingen jobber vi med Good Shit – et innovasjonsprosjekt som utvikler morgendagens produkter av dagens avfall. I samarbeid med designere, etablerte merkevarer og leverandører av overskuddsmaterialer skal vi demonstrere hvor langt man kan komme med kreativitet, innovasjonskraft og samarbeidsvilje.

 

Foreløpig har vi, i samarbeid med Rewo, utviklet en arbeidspult laget av restmateriale fra treindustrien og montert på brukte understell.  På den måten kan vi levere et arbeidsbord laget av materialer som ellers ville blitt kastet og levert med et positivt klimaavtrykk.

 

Vil du vite mer om Good Shit?
Ta kontakt med oss på e-post: hello@gogood.no

Pult i svart.258.jpg