toppbilder.005.jpeg
brand-good-logo-web-black@2x.png
brand-good-logo-web-white@2x.png
brand-good-company-black.png

Oppsettet vårt
er rigget for å
 ta løsninger hele veien.

I GOOD jobber vi med problemer som betyr noe. Vi samarbeider med ambisiøse aktører for å løse dem og vi har det gøy på veien. 

Vi har samlet en gjeng som har lang erfaring fra alle deler av næringslivet og alle faser i en virksomhets utvikling. Vi har vært med å starte, vokse og legge ned selskaper. Vi har utviklet forretningsmuligheter, produkter, tjenester og teknologi. Vi har ledet endringsprosesser, sittet i styrer, satt viktige problemstillinger på nasjonal agenda og rullet ut kampanjer som har skapt globalt engasjement. Kort sagt så har vi vært med på mye, lært enormt og utviklet unik innovasjonsmetodikk, teknologi og posisjoneringsverktøy på veien.

De siste årene har vi videreutviklet alt vi har lært med ett mål for øyet: Å skape en samarbeidsplattform som gjør det enklere for flere å ta grepene som trengs for å akselerere overgangen til en bærekraftig økonomisk virksomhet.

 

GOOD har tre ulike tyngdepunkt som enten skaper verdi hver for seg eller spiller sammen hele veien fra problemforståelse og analyse, strategi- og løsningsutivikling, produkt-, tjeneste- og merkevarebygging  og helt frem til oppstart av selskaper og videreutvikling av organisasjoner.  Her kan du lese mer om våre ulike satsinger.

Image by Dan Dimmock
brand-good-company-black.png

Good Company er et rådgivningsmiljø som har førstehåndserfaring med utvikling av sirkulære tjenester. Mange års arbeid med forretningsutvikling og partnerskap, verdikjedeinnovasjon, utvikling av ombruksmetodikk, nye finansieringsordninger, produkter og tjenester, merkevareutvikling, posisjonering og selskapsbygging har lært oss mye om hva som kreves for å utvikle konkurransedyktige ombruksløsninger.

Underveis i arbeidet har vi laget unik metodikk for sirkulær forretningsutvikling og en verktøykasse for effektiv samfunnsposisjonering som hjelper oss å sette endringsbehov, innovasjoner og attraktive ombruksløsninger på kartet. 

Teamet i Good Company har lang erfaring som rådgivere for mange av Norges største virksomheter og gründere av egne selskaper. Det kommer godt med i arbeidet med å utvikle forretningsmodeller som er tuftet på en annen logikk enn dagens forbruksbaserte økonomi. 

Vi tror på synergiene som oppstår i møtet mellom etablerte virksomheter og oppstartsbedrifter som har en ny tilnærming. Derfor trives vi godt som brobyggere mellom store selskaper, startups, offentlig sektor og forskningsmiljøer – gjerne som bidragsytere hele veien fra utforskning av muligheter til lansering og etablering av løsninger; enten de ser dagens lys i form av nye produkter og tjenester, merkevarer eller selskaper. 

 
 
good-technology-black@2x.png

Good Technology er et  produkt- og teknologimiljø med lang erfaring fra å bygge og skalere digitale produkter og tjenester. Sammen med våre partnere har vi utviklet en moderne teknologi-stack som er designet spesielt for å levere på kravene som stilles når økonomien blir sirkulær.


Vi er opptatt av å skape kundeverdi raskt og etablere felles utviklingskraft ved å ombruke og dele verktøyene, funksjonaliteten og teknologien vi utvikler sammen med våre samarbeidspartnere. Derfor har vi utviklet en modulær skyplattform som grunnlag for løsningene vi lager. Skyplattformen har funksjonaliteten som trengs for å spinne opp digitale løsninger raskt og effektiv, modulære mikrotjenester som gir rom for fleksibel utvikling og en data- og analyseplattform som ligger til grunn for alt. 

 

Med en «open core»-filosofi som basis for samarbeid sikrer vi også at vi kan eksponere all funksjonalitet, så vi enkelt kan utvikle støtte for alle grensesnitt og integrasjoner som sikrer optimal fleksibilitet.

Image by Jexo
 
Image by Danielle MacInnes
good-startup-black@2x.png

Good Startup skal bidra til å utvikle flere nye selskaper med en sirkulær forretningsmodell som motor for sin virksomhet.

I arbeidet med startups trekker vi på relevant kompetanse, verktøy og teknologi fra Good Company og Good Technology. Det innebærer at vi både kan være støttespillere for gründere som trenger bistand for å komme til neste nivå, utvikle joint ventures i partnerskap 
med etablerte virksomheter og utvikle egne startups helt fra scratch.  


I GOOD tror vi sterkt på løsningene vi utvikler og derfor er vi villige til å dele både risiko og oppside med gründere og samarbeidspartnere. Når vi jobber med andre virksomheter foretrekker vi å starte som konsulenter. Det gir oss muligheten til å bli godt kjent før vi vurderer et mer forpliktende samarbeid som involverer felles investeringer og eierskap i selskapene vi utvikler sammen.

Vi som har gått GOOD

Good består av en gjeng som brenner for å utvikle et bærekraftig næringsliv. Vi er organisert som et økosystem som samarbeider om å utvikle og posisjonere nye løsninger, produkter og tjenester som er attraktive for kunder, gode for samfunnet, positive for miljøet og lønnsomme for bedrifter og investorer.  

Preben Carlsen

Preben er grunnlegger og daglig leder av Good. Han har lang erfaring som gründer, leder og rådgiver for både startups og store selskaper.  Han har jobbet med ombruksinnovasjon i praksis siden 2018 og trives best med strategi og forretningsutvikling, igangsetting og posisjonering av nye løsninger.

  • Linkedin - svarte sirkelen
210111_Preben_6631.jpg

Paal Frisvold

Paal er en av Norges fremste eksperter på regulatoriske prosesser og EU-politikk. Han har bodd og jobbet som lobbyist i Brüssel i over 20 år og har klima og miljø som sitt spesialfelt. De siste årene har han jobbet spesielt med sirkulærøkonomi som felt for blant annet SINTEF og Avfall Norge.

  • Linkedin - svarte sirkelen
PaalFrisvold.jpg
Lars Urheim.jpg

Lars Urheim

Lars har jobbet med sirkulær forretnings- og produktutvikling i over 10 år. Han har ledet utviklingen av metodikk, systemer og teknologi for produkter designet for lukkede kretsløp. Han har i de senere årene engasjert seg spesielt i utviklingen av regenerative materialer, verdikjeder og forretningsmodeller, blant annet gjennom Ope og Ogoori.

  • Linkedin - svarte sirkelen
nikolai.jpeg

Nikolai Fasting

Nikolai er en av de mest erfarne teknologi-gründerne i Norge. Han har startet opp og investert i over 20 teknologiselskaper og har også etablert et økosystem for tech-startups i både Norge og Polen. De siste årene har Nikolai utviklet nye teknologiprodukter og -løsninger som skal muliggjøre ombruk i industriell skala.

  • Linkedin - svarte sirkelen

Cathrine Barth

Cathrine har gått opp løypa for sirkulærøkonomien i Norge. Hun startet Circular Norway og har delt kunnskap om sirkulære muligheter med både politikere, virksomheter og organisasjoner. Cathrine jobber nå med å identifisere muligheter i sirkulær- økonomien og utvikle tjenestene som trengs for å realisere potensialet.

  • Linkedin - svarte sirkelen
cathrinebarth.jpeg

Villeman Vinje

Villeman er seniorøkonom og har lang erfaring med å utarbeide beslutningsunderlag for både politikere og store virksomheter. Han har bakgrunn fra både næringsliv og politikk og har de siste årene jobbet stadig mer med sirkulærøkonomi, som han har identifisert som den største muligheten for det nye, norske næringslivet.

  • Linkedin - svarte sirkelen
villeman_vinje.jpg

Fredrik Stabenfeldt

Fredrik har jobbet med å utvikle visuelle identiteter og designe digitale produkter og tjenester i over 10 år. Han har jobbet med merkevareutvikling i Good siden 2019 og jobbet særlig mye med å forklare fordelene med moderne ombruksløsninger gjennom visuelt språk. 

  • Linkedin - svarte sirkelen
Image by Ivana Cajina

Deg?

Brenner du for å utvikle en bærekraftig økonomi? Tror du vi kan utvikle ombruksløsninger som kan utkonkurrere dagens forbruksbaserte alternativer? Trives du aller best når du samarbeider med andre om å løse viktige problemer? Da bør du si hei til oss på mail, så vi kan bli kjent og diskutere muligheter. 

  • email_icon1