Ny samarbeidsplattform skal akselerere overgangen fra forbruks- til ombruksøkonomien

Nye partnerskap er avgjørende for å lykkes med overgangen fra forbruks- til ombruksøkonomien. For å akselerere utviklingen har GOOD slått kreftene sammen med Spaces og Home Workspace for å etablere en samarbeidsplattform for alle som jobber med praktisk innovasjon og utvikling av sirkulære løsninger. De fire siste årene har GOOD jobbet med å utvikle forretningsmodeller, verdikjeder, teknologi, produkter og merkevarer som skal muliggjøre en brukervennlig og kommersielt lønnsom ombruksøkonomi. Potensialet i sirkulærøkonomien er beregnet til over 1800 milliarder, 3-5 millioner arbeidsplasser og reduksjon i CO2-utslippene på 48 prosent bare i Europa.

– Vi har lært mye av å gjennomføre praktisk innovasjon i alle deler av verdikjeden og sitter igjen med betydelig innsikt om hva som må til for å utvikle en konkurransedyktig sirkulærøkonomi. Nå tilgjengeliggjør vi kompetansen, metodikken og teknologien vår slik at flere kan ta grepene som trengs for å akselerere overgangen til en bærekraftig virksomhet, sier Preben Carlsen, grunnlegger og daglig leder i GOOD.Vil samarbeide med flere: – Ingen klarer å utvikle en konkurransedyktig ombruksøkonomi på egenhånd, sier Preben Carlsen.


Komplekse leveranser stiller krav til nye samarbeid

Tjenestebaserte forretningsmodeller er en forutsetning for å implementere nødvendige endringer bakover i verdikjeden. Det innebærer mer komplekse leveranser og stiller krav til samarbeid mellom flere aktører i verdikjeden. Samtidig må det designes systemer for bedre utnyttelse av materialer på tvers av bransjer, ombrukskåringsmetodikk, nye finansieringsmodeller og digitale systemer som følger produktene gjennom hele livsløpet. – Skal vi få til alt dette må vi bli bedre til å jobbe sammen og derfor trenger vi både innovasjonsarenaer, fellesprosjekter og samarbeidsverktøy som gjør det enklere for flere å ta del i utviklingen, sier Carlsen.Norge forbruker mest og ombruker minst I forrige uke lanserte FNs klimapanel en rapport som varslet kode rød for menneskeheten. Forskning fra NTNU viser at husholdningsforbruket er årsaken til mer enn 60 prosent av klimagassutslippene og opptil 80 prosent av vannforbruket i verden. Norge ligger på topp når det kommer til forbruk og på bånn når det kommer til ombruk. I fjor ombrukte vi kun 2,4 prosent av materialene som gikk inn i økonomien etter førstegangs bruk, mens undersøkelser fra Sverige viser at de taper 42 milliarder svenske kroner i året fordi materialer som stål, aluminium, kobber og trevirke blir kastet på dynga, destruert eller degradert.

– Engangsforbruk er ikke bare dårlig nytt for klima og miljø, men står også til økonomisk strykkarakter. Skal vi lykkes med å utvikle et bærekraftig næringsliv er vi nødt til å redesigne forbruksmodellen som driver den økonomiske utviklingen. Det haster å komme i gang og derfor planlegger vi å sparke i gang flere utviklingssamarbeid på tvers av problemområder, virksomheter og bransjer allerede denne høsten, sier Carlsen.


Ombruksbygg og ombruksverksted For å fasilitere samarbeidsprosjektene har GOOD etablert et samarbeid med Spaces og Home Workspace. Spaces har nylig åpnet dørene til Norges første ombruksbygg på Tullinløkka i Oslo, som er bygget av 80 prosent brukte materialer.Ombruksbygget: Kristian Augusts gate 13 er et konkret bevis på at ombruk kan være bedre enn forbruk. Bygget er laget av 80 prosent brukte materialer – og er unikt i sitt slag i Norge.


På denne arenaen vil GOOD invitere til rundebordsdiskusjoner, innovasjons-kick off og politiske diskusjoner.


– Vi er stolte av Norges første ombruksbygg og håper det kan fungere som et inspirerende bevis på at ombruk gjort riktig er bedre enn forbruk. Mange av selskapene som sitter hos oss jobber med sirkulærøkonomi og derfor er vi positive til å støtte opp om initiativer som skal bidra til å samle aktører for å utvikle flere og bedre ombruksløsninger, sier Silje Sundt, Area Manager på Spaces.Sirkulær innovasjonshub: Silje Sundt i Spaces vil bidra til at Norges første ombruksbygg blir en hub for sirkulær innovasjon og utvikling.


Selve ombruksverkstedet, hvor både gründere og etablerte virksomheter kan jobbe sammen over tid for å utvikle de konkrete løsningene, er det Home Workspace som står for.Ombruksverksted: Home Workspace vil legge til rette for et lavterskel innovasjonsmiljø for alle selskaper som jobber med sirkulærøkonomi.


– Vi har utviklet et lavterskel tilbud for gründere som jobber for en bærekraftig utvikling. Vi tar allerede ombruk på alvor og innreder alle kontorene våre med vintage møbler som vi leier fra Botanisk Hage. Nå tar vi det et skritt videre for å skape et dedikert innovasjonsmiljø for aktører som jobber med sirkulærøkonomi i lokalene våre i Keysersgate og Storo, sier Roar Smelhus, daglig leder og grunnlegger av Home Workspace.Bærekraftig utvikling: Roar Smelhus har jobbet med bærekraftig i eiendomsbransjen i en årrekke. Nå åpner han dørene til Home Workspace for ombruksgründere som satser nytt. – Ambisjonen er å bygge opp et fleksibelt ombruksverksted for fellesinnovasjoner, partnerskap og politiske endringsprosjekter. Vi sparker det i gang under Arendalsuka og vil i løpet av kort tid etablere en styringsgruppe med representanter fra politikk, forskning, nærings- og samfunnsliv som kan hjelpe oss å sette retning og prioritere fremover, sier Carlsen.

Bli med å utvikle en konkurransedyktig sirkulærøkonomi GOOD har allerede har fått med seg aktører som Paal Frisvold, Villeman Vinje, Cathrine Barth, Nikolai Fasting, Lars Urheim og Fredrik Stabenfeldt, som alle har inngående kunnskap om ulike deler av sirkulærøkonomien. Nå satser de på å etablere et økosystem som har en god miks av nye talenter, erfarne entreprenører og etablerte virksomheter i løpet av høsten.


– Vi håper alle som ser potensialet i sirkulærøkonomien bidrar til å utvikle denne samarbeidsplattformen sammen med oss. På den måten kan vi skape et åpent miljø som inviterer til erfaringsdeling, løsningsutvikling og politiske endringsprosjekter på tvers av bransjer. Derfor oppfordrer jeg alle som er interessert til å ta kontakt med meg, sier Carlsen. Er du interessert i å delta? Ta kontakt med Preben Carlsen, daglig leder i GOOD på tlf. (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@gogood.no