– Recycled in Norway er mye dyrere enn made in China.

Det er stort potensial for nye arbeidsplasser i en sirkulær økonomi. Utfordringen er at lønnskostnadene i Norge er høyere enn andre steder. Det gjør at Recycled in Norway blir mye dyrere en made in China. – Derfor er det uhyre viktig at vi tenker industrielt når vi tenker sirkulært, for vi må opp i skala for å enhetskostnadene ned. Hvis ikke blir resirkulerte alternativer for de få, rike og spesielt interesserte, sier Cecilie Lind, adm. dir. i Avfall Norge, i sitt innlegg om urban gruvedrift på Arendalsuka 2021.

Se hele innlegget: “Fra søppel til verdifulle råvarer: Moderne gruvedrift foregår i byene”

Uttak av naturressurser fra naturen står for 50 prosent av klimagassutslippene og 80-90 prosent av presset på biologisk mangfold og vannressurser i verden. – Det finnes ingenbærekraftig framtid uten resirkulerte råvarer – og de finner vi i byene, sier Lind.


– Teoretisk sett er oppskriften på en bærekraftig framtid ganske enkel. Kutt ut overforbruket og bruk resirkulerte råvarer i produksjon av de produktene vi faktisk skal ha. Det er vanskeligere i virkeligheten, for mange av naturressursene er veldig billige, så derfor må vi gjøre det enklere å gjenvinne, sier Lind og forteller at effektiv resirkulering må starte i designfasen.


– Skal gjenvinning slå utvinning i den virkelige verden så er design for sirkularitet helt avgjørende. Samtidig må ombruk og gjenvinning skje urbant, for det er her både råstoffene og markedet for de resirkulerte råvarene er.


– Klarer vi å plukke ut kobberet direkte ut av mobilen i byene har vi kuttet veldig mange ledd i produksjonsprosessen og da kutter vi også utslippene og skaper nye arbeidsplasser nærmere oss. Det innebærer at vi trenger nye anlegg i industriell skala – og det krever at kommunene arealplanlegger bedre. De må sette av arealer til ombruk og gjenvinning i næringsparkene, boligområder må planlegges med tanke på sortering og ombruk og byene må planlegges så næring og bolig ikke kommer i konflikt med hverandre, sier Lind.


I innlegget til Cecilie Lind kan du lære mer om:

  • Konsekvensene av uttak av naturressurser

  • Resirkulerte råvarer

  • Design for sirkularitet

  • Ombruksanlegg i industriell skala

  • Byplanlegging for sirkularitet

  • Viktigheten av norsk produksjon


Her kan du se alle innleggene under 11x20 minutter: Hvordan kan vi gå fra forbruks-Norge til Ombruks-Norge?