– Vi må gjøre sirkulærøkonomi sexy!

– I dag er det så forbanna teknisk. EU er teknokratisk. Det består av byråkrater som går grundig til verks. Det er viktig, for “the devil is in the detail”, hvis man skal få gjennomført EUs visjon om en europeisk sirkulærøkonomi. – Derfor inneholder for eksempel EUs batteridirektiv 250 sider med detaljerte krav til materialbruk og bærekraftige kilder til materialer. Dette er bibelen til de nye selskapene som nå skal bygge giga-batterifabrikker i Norge, men det er ikke spesielt engasjerende for vanlige folk, sier Paal Frisvold i sitt innlegg om EUs nye næringspolitikk under Arendalsuka 2021.

Her kan du se hele innlegget: “Den nye næringspolitikken: Endringene som trengs for å få fart på en bærekraftig økonomi”.EØS-avtalen har lammet forvaltningen vår

Frisvold, som har jobbet med klima- og miljøpolitikk i Brüssel i 20 år, er en av Norges fremste eksperter på EU. Han er ikke spesielt imponert av Norges tilnærming til sirkulærøkonomien.


– EØS-avtalen har lammet forvaltningen vår. Når vi ikke sitter i de foraene hvor sakene blir diskutert, så mobiliserer det ingen interesse og vi blir sittende og vente på hva som skjer, sier Frisvold.

Holland er i front – Norge ligger langt bak

Han mener Norge har mye å lære av andre land som har en mye mer offensiv tilnærming til EUs politikkutvikling.

– I Holland har de et prinsipp om at de skal ha en egen visjon og en plan for hvordan de skal gjøre det, før EU kommer med sine forslag. Det gjør at de kan være i forkant og fortelle EU hvordan de har tenkt til å gå frem når de drar til Brüssel, sier Frisvold. Han mener det er en av årsakene til at økonomien i Holland i dag er 25 prosent sirkulær, i motsetning til Norges to prosent.


I innlegget til Paal Frisvold kan du lære mer om:

  • Virkemiddelapparatet på sirkulærøkonomi

  • EUs Green Deal

  • Nivåene i EUs virkemiddelapparat

  • EUs rolle for å skape kommersiell lønnsomhet i verdikjeder

  • Hvordan EUs politikk vil påvirke norsk næringsliv


Her kan du se alle innleggene under 11x20 minutter: Hvordan kan vi gå fra forbruks-Norge til Ombruks-Norge?