toppbilder.008.jpeg
brand-good-logo-web-black@2x.png
brand-good-logo-web-white@2x.png

Vi utvikler produkter bygget på unik ombruksteknologi.

brand-good-company-black.png

Gode brukeropplevelser, effektive prosesser og lønnsomme verdikjeder er forutsetninger for at ombruk skal bli konkurransedyktig med forbruk. Vi utvikler digitale produkter og tjenester som gjør det mulig. 

Moderne ombruksplasser, systemer for sporing av produkter, verktøy for å kalkulere ombruksverdi og planlegge effektive ombruksprosesser er bare noe av det som trengs for å legge til rette for en mer effektiv ressursutnyttelse i økonomien vår. 

 

For å gjøre det enklere og mer effektivt å utvikle de nødvendige løsningene bygger vi produkter, tjenester og verktøy på en unik ombruks-tech-stack som vi tilgjengeliggjør for våre samarbeidspartnere. Nedenfor følger en beskrivelse av noen av de produktene vi jobber med, men vi er alltid klare for nye utfordringer, så har du andre behov, ta gjerne kontakt med oss.
 

nettside_bilder.004.jpeg

Ombrukssystemet som kan drifte en bærekraftig tjenesteøkonomi

I en moderne ombruksøkonomi kommer virksomheter til å ha ansvaret for produktene gjennom hele livsløpet – inkludert i bruks- og ombruksfasene. Denne utviklingen drives av nye krav fra myndighetene, at stadig flere kunder ser verdien av den fleksibiliteten og miljøgevinsten de får ved å velge leie fremfor kjøp og at abonnementskunder er mye mer verdt enn tradisjonelle kjøpskunder. 

 

Uten kontroll over produktene gjennom hele livsløpet er det ikke mulig å planlegge for kommersielt lønnsomme ombruksverdikjeder. I dag har de fleste virksomheter god kontroll helt frem til produktet er solgt, mens hele ombruksjobben overlates til kundene selv.

For å gjøre ombruk enkelt 
har vi utviklet et ombrukssystem som følger produktene gjennom livsløpet, gjør det enkelt å ha oversikt over det man har, bestille vedlikehold, reparasjon og innbytte når det trengs.

 

Ved å samle og analysere etterspørselsdata og produktinformasjon løser ombrukssystemet også behovene i verdikjeden. Ved å kalkulere ombruksverdi på produktnivå, bruke verktøy for å planlegge ombruksprosesser og dokumentere restverdi gjennom flere brukslooper kan dagens manuelle prosesser effektiviseres betydelig – og det er nødvendig for å gjøre ombruksøkonomien lønnsom.

Utviklingen av ombrukssystemet må tilpasses ulike behov i ulike bransjer, men mange av grunnkomponentene er de samme. Derfor baserer vi vår utvikling på et åpent delingsprinsipp, som gjør at videreutvikling av systemet kommer flere av våre samarbeidspartnere til gode. 

Systemet er utviklet i samarbeid med Norsk senter for bærekraftsforskning (NORSUS), Norsk Regnesentral, Norsk Gjenvinning, Oslo kommune, Relokator og 3D Analyse og har blitt tildelt 11,8 millioner i tilskudd fra Forskningsrådet.

Digitale ombruksplasser for produkter som skal leve lenge

Digitale bruktmarkedsplasser har tatt av de siste årene. Likevel er det vanskelig å navigere i jungelen av second hand-produkter på nett. Det tar tid å sette sammen brukte produkter til en helhetlig løsning, er utfordrende å vite om produktene har ønsket kvalitet og det er krevende å få dem levert og installert. Dessuten er koblingen fra bruktsalg til reparasjon og redesign fraværende. 

Neste generasjons markedsplasser kobler innbytte, re-salg, reparasjon og redesign sammen. Fremfor å selge enkeltprodukter, vil anbefalingsalgoritmer og eksperter kuratere en ombruksbasert handleprosess og foreslå helhetlige løsninger satt sammen for dine behov. Produktene vil evalueres, rengjøres og repareres før salg, slik at kvalitetsforskjellen på brukte og nye produkter blir uvesentlig.  
 

Vi har allerede utforsket og utviklet flere digitale markedsplasser og besitter mange av teknologikomponentene som trengs for å bygge unike markedsplasser med ombruk inkludert – eller ombruksplasser, som vi liker å kalle det.

Ombrukssyst1.jpg
DSC03404.jpg

Ombrukskalkulatoren du trenger for å ta gode valg

For virksomheter med tusenvis av produkter i sirkulasjon  er det avgjørende med systemer som tar kvalifiserte beslutninger og sikrer den behandlingen som trengs for å optimalisere ombruksgraden og levetiden til et produkt. 

 

For å få til dette i skala må vi automatisere ombrukskalkulasjon på produktnivå. Det krever modeller for ombruksskåring av produkter, et sofistikert product information management-system (PIM) som håndterer detaljert produktinformasjon og verktøy til å gjennomføre de ulike prosessene som trengs for å optimalisere det sirkulære fotavtrykket så mye som mulig.
 

I samarbeid med Norsk Institutt for Bærekraftsforskning har vi utviklet en metodikk for ombruksskåring av produkter som vi integrerer i en unik PIM som er spesielt utviklet for håndtering av produkter i en sirkulær økonomi. 

Samlet utgjør dette kjernekomponentene for å levere effektiv ombruksskåring. Det som mangler er design av brukergrensesnitt og verktøy – og det utvikler vi for samarbeidspartnere med unike behov for sin egen ombrukskalkulator.

Flere tjenester