toppbilder.006.jpeg
brand-good-logo-web-black@2x.png
brand-good-logo-web-white@2x.png

Vi jobber for å akselerere overgangen til et sirkulært næringsliv.

brand-good-company-black.png

Vi tar i bruk metodikk, verktøy og teknologi fra egen gründervirksomhet for å hjelpe andre med å utvikle og posisjonere bærekraftige løsninger.

De siste tre årene har vi jobbet med å forstå problemer,  utvikle løsninger, redefinere forretningsmodeller, bygge produkter, inngå partnerskap, etablere nye verdikjeder og finansieringsmodeller og med å starte, lansere og posisjonere nye selskaper som setter standarden for utviklingen av en moderne ombruksøkonomi.

 

Vi har testet ut det meste, lært enda mer og utviklet innovasjonsmetodikk, teknologi,  posisjoneringsverktøy og kompetanse basert på førstehånds erfaring med utviklingsarbeid i ombruks- og sirkulærøkonomien.

 

For å hjelpe andre virksomheter med å akselerere i overgangen til en ny og bærekraftig økonomi, tilgjengeliggjør vi nå egne erfaringer, verktøy og teknologi fra vårt eget gründerskap. Vi jobber primært innenfor følgende områder:

verdiskaping.001.jpeg

Morgendagens virksomheter må levere løsninger som tilfredsstiller nye krav til kvalitet, pris og bærekraft fra kunder, investorer og myndigheter. Vi har utviklet en unik metodikk som gjør det enklere å kartlegge potensialet i egen virksomhet og bransje, samt identifisere og prioritere de mest interessante løsningene.
 

Les mer

Nye standarder, forretningsmodeller og verdikjeder stiller krav til brukervennlige produkter og systemer som muliggjør dokumentasjon av bærekraft i alle ledd. Vi har spesialisert oss på smidig produkt- og tjenesteutvikling bygget på unik ombruksteknologi som vi tilgjengeliggjør for våre partnere. 
 

Les mer

DSC03404.jpg
slosesjokket_nrk.jpg

Økt kunnskap hos kunder, partnere, myndigheter og investorer er vesentlig for å skape begeistring for moderne ombruksløsninger og mulighetene i en sirkulær økonomi. Derfor er samfunnsposisjonering, mobilisering og historiefortelling en viktig del av vårt arbeid. 

Les mer